ă,î,â,ş,ţ,Ă,Î,Â,Ş,Ţ
Cautare nume medic 


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL

  1. Cerere de acordare a avizului anual;
  2. Asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (malpraxis) valabilă pentru anul respectiv, copie certificata ”conform cu originalul”
  3. Copie Buletin de Identitate /Carte de identitate – certificata ”conform cu originalul”
  4. Adeverință de la locul de muncă cu dovada activității medicale în specialitatea/ specialitățile deținute la data încadrării, nu mai veche de 30 de zile (adeverința trebuie să specifice ziua/luna/anul încadrării și vechimea în activitatea medicală;
  5. Copie certificat de înregistrare a cabinetului de la Registrul Unic - DSP, conform cu originalul (valabil pentru cei care desfăsoară activitatea în cadrul CMI, SRL, SA, Asociații și Fundații);
  6. Dovada a minim 25 de credite EMC din perioada de viză (copie diplome, participări evenimente, abonamente, articole publicații, cursuri on-line);
  7. Dovada cotizației la zi, pentru medicii cărora nu li se reține la unitatea sanitara

Termenul de eliberare a aviziului anual este de 5 zile lucrătoare.

Avand in vederea prelungirea activitatii, prin eliberarea AVIZULUI ANUAL emis de Colegiul Medicilor Brasov, pentru evitarea aglomerarii la sediul CMBv, recomandam transmiterea documentelor si pe e-mail doar la una din urmatoarele adrese:
anca@brasov-colmed.ro
cabas@brasov-colmed.ro
office@brasov-colmed.ro

Capacitatea de transmitere a documentelor este de max. 5 Mb.
Documentele trebuiesc transmise in format .pdf si .jpeg.

La unitatile sanitare, unde este posibila stangerea documentelor, este preferabil, a fi aduse de un delegat.

Programul cu public pentru depunerea documentelor la sediul CMBv se face in intervalul orar 10:00 - 13:00

In zilele de 24 si 31 decembrie 2021 Colegiul Medicilor Brasov nu are program cu publicul.

Atasam:
- cererea de acordare a avizului
- cerere de solicitare aviz pentru continuarea activitatii medicale
in sistem privat pentru medicii pensionari cu varsta peste 67 ani

Daca plata se face prin virament:
Colegiul Medicilor Brasov
Banca: BRD-GSG agentia Muresenilor
Cont: RO66BRDE080SV05855470800
Cod fiscal: 9770925

La rubrica mentiuni va rugam sa completati: numele medicului si perioada achitata.

Colegiul Medicilor din România - CMR

Statutul Colegiului Medicilor
din România, din 25.03.2022

Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 435 din 04 mai 2022.

Dati clic pe titlu pentru afisarea in extenso a statutuluiEVENIMENT STIINTIFIC


In perioada 5-7 mai 2022 se desfasoara la Brasov, sub egida Universitatii Transilvania din Brasov, a 3-a conferinta anuala VESA, cu tema:
- Valorile etice in societatea actuala.
- Eroarea profesionala si dileme etice in perioada COVID-19.

In cuprinsul conferintei sunt activitati ce vor fi punctate EMC pentru medici din toate specialitatile, aceste activitati fiind:

- prezentarile din plenara,
- prezentarile lucrarilor stiintifice in cadrul :

Topicului 1 : PROFESSIONAL ERRORS AND ETHICAL DILEMMAS IN THE MEDICAL PROFESSIONS si Workshopul-ui: Error in Professional Practice. Ethical, Disciplinary and Administrative Perspectives, destinat in primul rand medicilor si, cu participarea practicienilor in drept.

În scopul informării unui număr cât mai mare de medici cu privire la acest eveniment de înaltă ținută științifică vă rog să aveți amabilitatea de a difuza colegilor medici materialele trimise și anume: Invitația de participare la conferință din partea organizatorilor și Programul preliminar.

Pentru medicii care doresc să participe avem rugămintea de a se înscrie preliminar și pe site-ul conferinței la adresa: vesa.unitbv.ro/workshop.

Pentru a nu exista confuzie legat de plata taxei de participare, aceasta poate fi achitată la înregistrarea sosirii la conferință, cuantumul fiind de 75 ron.

Cu deosebită considerație,

Șef lucr. dr. Cocuz Maria-Elena

Facultate de Medicină, Universitatea Transilvania din Brașov

Vicepreședinte Departament Profesional Științific, Colegiul Medicilor Brașov

Anunturi / Noutati

Solicitare urgenta licenta de inlocuire pentru cabinet de medicina de familie in Brasov, strada Fanionului nr. 28.
Trimiteti mesaj la tel. 0726680686

Centrul Medical de Vest,
Angajeaza Medic in specialitatea ORL
Relatii si informatii suplimentare la telefon 0727838590
Ec. Mihaela Alexandru


» durata manifestare «
  manifestari stiintifice « 
Curs Homeopatie Clinica si Etica Medicala- Cluj Octombrie 2022  luna octombrie 2022 
 informatie medicala « 
Colaborare cu medici CMBV cu Clinica Polimed Dacia Brasov  incepand cu 10 dec. 2021 
 locuri de munca, angajari, praxis « 
Angajare de urgenta pe perioada nedeterminata medic specialist pediatru  incepand cu 11.08.2022 


APEL - Campanie de donare de plasma

Proiectul 'Campanie de donare de plasma'
initiat cu ajutorul AMF Bv sustinut
de Colegiul Medicilor Brasov

ANUNT privind obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor, adresa CMR din 21.12.2018


ANUNT - Decembrie 16, 2016 Colegiul Medicilor din Romania

DECIZIE nr. 22 din 16 decembrie 2016
pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania
EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
Data intrarii in vigoare : 1 februarie 2017
In temeiul art. 439 lit. i) si art. 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania decide:
ART. I
Decizia Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008 se modifica dupa cum urmeaza:
- Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 1 - Membrii Colegiului Medicilor din Romania care exercita profesia de medic sau care ocupa o functie in baza calitatii de medic au obligatia de a achita lunar cotizatia de membru in valoare de 50 de lei."
ART. II
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2017.
Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
Gheorghe Borcean
Bucuresti, 16 decembrie 2016.
Nr. 22.ANUNT - Decembrie 8, 2016 Colegiul Medicilor din Romania

Reamintim colegilor nostri, atât celor din structurile teritoriale cât si membrilor C.M.R., ca efectuarea orelor de educatiei medicala continua este în acelasi timp o obligatiei legala dar si o conditie esentiala a mentinerii dreptului de libera practica si de exercitare a profesiei de medic pe teritoriul României.

Având în vedere ca, odata cu începutul noului an, va urma o perioada extrem de încarcata la nivelul colegiilor teritoriale, pentru reavizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, avem rugamintea atât catre membrii nostri dar si catre colegiile teritoriale sa se organizeze în acest sens dupa cum urmeaza:
- membrii Colegiului Medicilor din România cu drept de libera practica sa-si finalizeze si ciclul anual de pregatire profesionala si sa-si pregateasca documentele doveditoare;
- colegiile teritoriale sa faca toate demersurile si, dupa caz, sa dispuna toate masurile necesare pentru ca procesul de avizare a certificatelor de membru sa se desfasoare în cele mai bune conditii astfel încât sa fie îndeplinite cerintele legale, concomitent cu asigurarea pentru toti medicii cu drept de libera practica a posibilitatii desfasurarii activitatii pe anul 2017 fara nici un fel de sincope ori alte bariere administrative.


COMISIA DE DIAGNOSTIC SI INDICATIE TERAPEUTICA (ONCOLOGICA
SI RECONSTRUCTIVA) A PACIENTELOR CU CANCER DE SÂN

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov

Consultati AICI - INFORMAREA - privind modul de desfasurare a programului national de oncologie si a subprogramului de reconstructie mamara la pacientele cu cancer de san.

Programul se adreseaza: medicilor de familie, medicilor oncologi, medicilor radioterapeuti, medicilor de specialitate in imagistica radiologica, medicilor chirurgi, medicilor endocrinologi, medicilor ginecologi.


 

 

Credite EMCTaxe pentru servicii
prestate la CM Brasov


Medici din Brasov

Baza de date cu medicii din Brasov si specialitatile lor medicale poate fi consultata online (253)
» consultati ...

© CMBv 2012                  Prima pagina · Despre noi · Avizari · Membri · Legislatie · JMB · Contact · Biblio medical                       pam
-->