ă,î,â,ş,ţ,Ă,Î,Â,Ş,Ţ

Home

Legislatie medicala

Statutul Colegiului Medicilor din România

Aici puteti consulta ultimele Hotarari ale Consiliului National al CMR

Acte normative frecvent solicitate de membrii colegiului:
 1. Monitorul Oficial nr. 166 din 28 martie 2013
  HOTARARE Nr. 117 - pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014
 2. Ordin comun pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
  nr.697/ 112/ 2011 Emitent: Ministerul Sanatatii; Ministerul administratiei si Internelor
 3. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea si activitatea medicului cu competente limitate
  nr. 527/ 20.05.2011 Emitent: Ministerul Sanatatii
 4. Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
  nr. 7/ 26.01.2011 Emitent: Guvernul României
 5. Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
  nr. 2/ 26.01.2011 Emitent: Guvernul României
 6. Hotarâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012
  nr. 1389/ 28.12.2010 Emitent: Guvernul României
 7. Ordin privind aprobarea Listei unitatilor de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie
  nr. 1159/ 30.08.2010 Emitent: Ministerul Sanatatii
 8. Ordin pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
  nr. 1162/ 30.08.2010 Emitent: Ministerul Sanatatii
 9. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. I si ale art. 9 si 10 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
  nr. 546/ 26.05.2010 Emitent: Ministerul Sanatatii
 10. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
  nr. 547/ 26.05.2010 Emitent: Ministerul Sanatatii
 11. Decizie privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
  nr. 6/ 30.04.2010 Emitent: Colegiul Medicilor din România
 12. Hotarâre pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara
  Nr. 459/ 05.05.2010 Emitent: Guvernul României
 13. Ordin Comun nr. 430/ 470/ 11.05.2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ord. MS/ CNAS nr. 60/32/2006
  nr. 430/ 470/ 11.05.2010 Emitent: Ministerul Sanatatii/ Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
 14. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
  nr. 36/ 14.04.2010 Emitent: Guvernul României
 15. Ordin privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii în vederea cresterii calitatii actului medical în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
  nr. 44/53/ 2010 Emitent: Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
 16. Norme Metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
  nr. - din 2009-12-02 Emitent: Ministerul Sanatatii
 17. Decizia nr. 7 din 18 aprilie 2008  privind completarea Deciziei nr.4/2008 privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare
 18. Decizie nr. 5 din 18 aprilie 2008 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania
 19. Hotararea nr.1/2008 privind modificarea Statutului Colegiului Medicilor din România si a Codului de deontologie medicala in temeiul art. 425 lit. b) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 20. Decizia nr. 4 din 22 februarie 2008 privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare
 21. Decizia nr. 2 din 23 ianuarie 2009 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua
  (format PDF ~116Kb)
 22. Decizia nr. 1 din 23 ianuarie 2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România
 23. Ordonanta nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
  (format PDF ~99Kb)
 24. ORDIN nr. 171 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicina de familie, sesiunea 22 martie 2009
  (format PDF ~98Kb)
 25. Decizie nr. 68 din 09/12/2005 (Decizie 68/2005) privind stabilirea procedurii de verificare si atestare a nivelului profesional al medicilor care au intrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani (Publicat in Monitorul Oficial nr. 149 din 16/02/2006)
Legi:
 1. LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  (format PDF ~680Kb)
 2. LEGE nr. 179 din 13 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
  (format PDF ~55Kb)

Credite EMCTaxe pentru servicii
prestate la CM Brasov


Registrul Medicilor din Romania

Baza de date cu Registrul Medicilor din Romania

Consultare Registrul Medicilor
din Romania

© CMBv 2024