ă,î,â,ş,ţ,Ă,Î,Â,Ş,Ţ
Cautare nume medic 

Home » Legislatie medicala

Decizia nr. 68 din 09.12.2005

Decizie nr. 68 din 09/12/2005 (Decizie 68/2005) privind stabilirea procedurii de verificare si atestare a nivelului profesional al medicilor care au intrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani (Publicat in Monitorul Oficial nr. 149 din 16/02/2006).

In temeiul art. 17, 31 si 33 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL NATIONAL al COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA

D E C I D E

Art. 1. -
(1) In vederea reluarii activitatii medicale dupa o intrerupere mai mare de 5 ani, medicii sunt obligati sa urmeze un program de readaptare profesionala sub forma unui stagiu practic cu durata de 3, respectiv 6 luni, si sa promoveze o evaluare finala a cunostintelor si abilitatilor.
(2) Reatestarea profesionala ii permite medicului sa isi recapete calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 2. -
(1) Durata stagiilor va fi de 3 luni pentru medicii de medicina generala, medicii specialisti de medicina de familie si medicii cu specialitati medicale si paraclinice. Pentru medicii cu specialitati chirurgicale durata stagiului va fi de 6 luni.
(2) In cazul intreruperii exercitarii profesiei de medic pe o perioada mai mare de 10 ani, prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), durata stagiilor va fi de doua ori mai mare, corespunzator specialitatii.

Art. 3. -
(1) Stagiile practice de readaptare profesionala se vor desfasura, la recomandarea colegiilor teritoriale ale medicilor, in spitale judetene sau in spitale clinice aflate in centrele universitare.
(2) Pentru specialitatile chirurgicale, pregatirea se face numai in spitale universitare.
(3) Medicii de medicina generala si medicii din specialitatea de medicina de familie vor efectua stagiul in cabinete de medicina familiei.

Art. 4. -
(1) Organizarea programului de readaptare profesionala, inclusiv a evaluarii finale, precum si reatestarea certificativa sunt in responsabilitatea colegiilor teritoriale ale medicilor.
(2) Colegiile teritoriale ale medicilor, prin comisiile de specialitate, vor alcatui programele individuale de pregatire profesionala pentru fiecare solicitare, in functie de specialitate, durata intreruperii si cerintele generale si individuale de perfectionare, si vor desemna un coordonator responsabil de stagiu care va urmari indeplinirea obiectivelor educationale stabilite.

Art. 5. -
(1) Coordonatorii de stagii vor fi selectati dintre cadrele didactice cu functii de predare sau formatori in specialitatea corespunzatoare ori din randul medicilor primari cu experienta in domeniul specific.
(2) Coordonatorii desemnati sunt responsabili de calitatea realizarii obiectivelor educationale stabilite si vor face parte din comisia de examinare.

Art. 6. -
(1) La finalizarea stagiului se organizeaza o forma de evaluare finala ce se sustine in fata unei comisii de examinare.
(2) Examenul va avea loc la nivelul unitatii sanitare unde s-a desfasurat pregatirea si va consta in sustinerea unei probe scrise si a unei probe practice.
(3) Tematica de examen este cea corespunzatoare specialitatii si gradului profesional in care medicul urmeaza sa promoveze. Metodologia de examen este stabilita de comisia de examinare.

Art. 7. -
(1) Fiecare proba este eliminatorie. Evaluarea se face cu note de 1 la 10, pragul de promovare fiind de 7 pentru fiecare proba. Media finala va fi media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe.
(2) La sfarsitul probelor, notele obtinute si media finala vor fi inscrise intr-un catalog, care va fi semnat de intreaga comisie de examinare. Totodata, comisia va elabora un proces-verbal in care se va consemna modul de desfasurare a examenului.
(3) In situatia in care medicul a atins sau a depasit pragul de promovare, comisia de examinare va mentiona in procesul-verbal recomandarea de a acorda candidatului declarat promovat dreptul de a fi reprimit in randul membrilor Colegiului Medicilor din Romania si, implicit, in baza reatestarii profesionale, de a primi dreptul de libera practica.

Art. 8. -
(1) Medicii care participa la acest program beneficiaza de acordarea unui numar de 40 de credite de educatie medicala continua (credite de EMC).
(2) Pentru activitatea desfasurata, in baza adeverintei eliberate in acest sens de colegiile teritoriale ale medicilor coordonatorii vor beneficia de acordarea unui numar de 50 de credite de EMC pentru fiecare persoana indrumata. Un coordonator poate pregati cel mult 2 medici pe an.

Art. 9. -
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare de la data publicarii.

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
Mircea Cinteza

Bucuresti, 9 decembrie 2005.
Nr. 68.

Credite EMC

 20-februarie-2020

Membrii colegiului se pot informa operativ cu privire la stadiul creditelor EMC.
Suplimentar va recomandam sa actualizati adresa de E-mail.

Consultare EMC si preluare adresa de E-mail


Taxe pentru servicii
prestate la CM Brasov

Medici din Brasov

Baza de date cu medicii din Brasov si specialitatile lor medicale poate fi consultata online (253)
» consultati ...

© CMBv 2012                  Prima pagina · Despre noi · Avizari · Membri · Legislatie · JMB · Contact · Biblio medical                       pam