ă,î,â,ş,ţ,Ă,Î,Â,Ş,Ţ
Cautare nume medic 

Home

Legislatie medicala

Statutul Colegiului Medicilor din România

Aici puteti consulta ultimele Hotarari ale Consiliului National al CMR

Acte normative frecvent solicitate de membrii colegiului:
 1. Monitorul Oficial nr. 166 din 28 martie 2013
  HOTARARE Nr. 117 - pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014
 2. Ordin comun pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
  nr.697/ 112/ 2011 Emitent: Ministerul Sanatatii; Ministerul administratiei si Internelor
 3. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea si activitatea medicului cu competente limitate
  nr. 527/ 20.05.2011 Emitent: Ministerul Sanatatii
 4. Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
  nr. 7/ 26.01.2011 Emitent: Guvernul României
 5. Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
  nr. 2/ 26.01.2011 Emitent: Guvernul României
 6. Hotarâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012
  nr. 1389/ 28.12.2010 Emitent: Guvernul României
 7. Ordin privind aprobarea Listei unitatilor de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie
  nr. 1159/ 30.08.2010 Emitent: Ministerul Sanatatii
 8. Ordin pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
  nr. 1162/ 30.08.2010 Emitent: Ministerul Sanatatii
 9. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. I si ale art. 9 si 10 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
  nr. 546/ 26.05.2010 Emitent: Ministerul Sanatatii
 10. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
  nr. 547/ 26.05.2010 Emitent: Ministerul Sanatatii
 11. Decizie privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
  nr. 6/ 30.04.2010 Emitent: Colegiul Medicilor din România
 12. Hotarâre pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara
  Nr. 459/ 05.05.2010 Emitent: Guvernul României
 13. Ordin Comun nr. 430/ 470/ 11.05.2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ord. MS/ CNAS nr. 60/32/2006
  nr. 430/ 470/ 11.05.2010 Emitent: Ministerul Sanatatii/ Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
 14. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
  nr. 36/ 14.04.2010 Emitent: Guvernul României
 15. Ordin privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii în vederea cresterii calitatii actului medical în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
  nr. 44/53/ 2010 Emitent: Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
 16. Norme Metodologice de autorizare a furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti si a serviciilor mobile de urgenta, reanimare si descarcerare (SMURD), precum si a modelului de autorizatie emis de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
  nr. - din 2009-12-02 Emitent: Ministerul Sanatatii
 17. Decizia nr. 7 din 18 aprilie 2008  privind completarea Deciziei nr.4/2008 privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare
 18. Decizie nr. 5 din 18 aprilie 2008 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania
 19. Hotararea nr.1/2008 privind modificarea Statutului Colegiului Medicilor din România si a Codului de deontologie medicala in temeiul art. 425 lit. b) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 20. Decizia nr. 4 din 22 februarie 2008 privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare
 21. Decizia nr. 2 din 23 ianuarie 2009 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua
  (format PDF ~116Kb)
 22. Decizia nr. 1 din 23 ianuarie 2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România
 23. Ordonanta nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
  (format PDF ~99Kb)
 24. ORDIN nr. 171 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicina de familie, sesiunea 22 martie 2009
  (format PDF ~98Kb)
 25. Decizie nr. 68 din 09/12/2005 (Decizie 68/2005) privind stabilirea procedurii de verificare si atestare a nivelului profesional al medicilor care au intrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani (Publicat in Monitorul Oficial nr. 149 din 16/02/2006)
Legi:
 1. LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  (format PDF ~680Kb)
 2. LEGE nr. 179 din 13 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
  (format PDF ~55Kb)

Credite EMCProgram de activitate unitati medicale din judetul Brasov (pe durata starii de necesitate)


Taxe pentru servicii
prestate la CM Brasov

Medici din Brasov

Baza de date cu medicii din Brasov si specialitatile lor medicale poate fi consultata online (253)
» consultati ...

© CMBv 2012                  Prima pagina · Despre noi · Avizari · Membri · Legislatie · JMB · Contact · Biblio medical                       pam