ă,î,â,ş,ţ,Ă,Î,Â,Ş,Ţ
Cautare nume medic Avand in vedere situatia de urgenta instituita la nivel national in contextul epidemiei de coronavirus, Consiliul Judetean al Colegiului Medicilor Brasov suspenda temporar activitatea cu publicul.

Pentru situatii de urgenta, va rugam sa contactati institutia telefonic 0268478636, sau prin email office@brasov-colmed.ro intre orele 9:00 - 14:00.

Presedinte,
Dr. Gabriel Moraru


Informari de la CMRCovid 19 și linia intâi medicală

Pandemia de Covid 19 a reusit in sfârsit să trezească, cel putin aparent, națiunea română din letargia in care se complace de 30 de ani.

Ne uitam in jurul nostru și constatam că infrastructura medicala este insuficiență și în mare parte inadecvată, la modul general și nu doar cu referire la situația actuală, că spiritul civic și responsabilitatea individuala sunt, din păcate, doar deziderate la care mare parte din populație nu aderă.

Trebuie să luptăm azi nu numai cu epidemia de coronavirus ci și cu toate lipsurile acumulate si ignorate de prea multa vreme.

În aceste condiții serviciile publice de sănătate se află în linia întâi a luptei cu Covid 19.

Presiunea momentului se exercită asupra serviciilor de urgență prespital si din spitale și în mod special asupra rețelei de medicină primară.

Dacă pentru spitale si serviciile de ambulanță s-au creat condiții decente de acțiune medicina de familie a fost lăsată să se descurce singură. Vorbesc aici de lucruri aparent banale precum aprovizionarea cu materiale de dezinfecție și echipament de protecție în condițiile absenței acestora de pe piață.

In acest context fac un apel către Direcțiile de sănătate publică să faciliteze aprovizionarea cabinetelor de medicină de familie cu aceste produse.

Fac deasemenea apel către cetățeni să se prezinte la cabinetele de medicină de familie doar în condiții de strictă necesitate (un telefon poate rezolva o problemă fără riscul epidemiologic actual).

Sper să trecem peste această epidemie cu cât mai puține pierderi și mai sper ca după aceea să rămânem vigilenți și să construim ce nu am construit până acum: infrastructură medicală decentă și conștiință civică adevărată.

Dr. Adrian Gabriel Moraru
Președinte Colegiul Medicilor Brașov


Anunturi / Noutati

» durata manifestare «
  manifestari stiintifice « 
Sesiuni de formare: Cresterea competentei profesionale a specialistilor din sectorul medical in implementarea programelor nationale din domeniul Endocrinologiei si Diabetului Zaharat - ENDODIAB  2019 - 2020 
 cursuri de perfectionare « 
proiectului I CARE – Imbunatatirea nivelului de Competente Al REsurselor umane din domeniul oncologic – Cod proiect 108211  10 martie 2020 - 31 mai 2020 
 locuri de munca, angajari, praxis « 
Centrul Medical Cardio Med Targu Ocna cauta colegi care sa se alature echipei actuale  incepand cu 18 noiembrie 2019 ANUNT de la MS

Conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 13828/13.03.2020, din cauza epidemiei cu virusul COVID - 19 turul al doilea al alegerilor membrilor în organele de conducere ale Colegiului Medicilor se amâna până la o dată ce va fi anunțată ulterior.

Atasam adresa Ministerului Sanatatii.

COMISIA ELECTORALA CENTRALA
Presedinte
Dr. Dragos Trandafir
Secretariat C.E.C.
Mariana Pintileasa
CONSILIUL JUDETEAN BRASOV AL
COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA
COMISIA ELECTORALA LOCALA BRASOV


Intrucat nu s-a indeplinit conditia de participare a 2/3 din numarul de membri cu drept de vot, se hotaraste organizarea turului II pentru alegerea membrilor Consiliului judetean Brasov si Adunarea Generala, in perioada 19 – 20 martie 2020, in intervalul orar 08:00 – 20:00.
In turul I s-au prezentat la vot un numar de 87 de membri din 1665 membri cu drept de vot.
Presedintele Comisiei Electorale
Dr. Gîrdan ValentinaLISTA ALEGATORILOR CU DREPT DE VOT (28 februarie 2020)
ANUNT de la MS

ANUNT privind obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor, adresa CMR din 21.12.2018


ANUNT - Decembrie 16, 2016 Colegiul Medicilor din Romania

DECIZIE nr. 22 din 16 decembrie 2016
pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania
EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016
Data intrarii in vigoare : 1 februarie 2017
In temeiul art. 439 lit. i) si art. 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania decide:
ART. I
Decizia Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008 se modifica dupa cum urmeaza:
- Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 1 - Membrii Colegiului Medicilor din Romania care exercita profesia de medic sau care ocupa o functie in baza calitatii de medic au obligatia de a achita lunar cotizatia de membru in valoare de 50 de lei."
ART. II
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2017.
Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
Gheorghe Borcean
Bucuresti, 16 decembrie 2016.
Nr. 22.ANUNT - Decembrie 8, 2016 Colegiul Medicilor din Romania

Reamintim colegilor nostri, atât celor din structurile teritoriale cât si membrilor C.M.R., ca efectuarea orelor de educatiei medicala continua este în acelasi timp o obligatiei legala dar si o conditie esentiala a mentinerii dreptului de libera practica si de exercitare a profesiei de medic pe teritoriul României.

Având în vedere ca, odata cu începutul noului an, va urma o perioada extrem de încarcata la nivelul colegiilor teritoriale, pentru reavizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, avem rugamintea atât catre membrii nostri dar si catre colegiile teritoriale sa se organizeze în acest sens dupa cum urmeaza:
- membrii Colegiului Medicilor din România cu drept de libera practica sa-si finalizeze si ciclul anual de pregatire profesionala si sa-si pregateasca documentele doveditoare;
- colegiile teritoriale sa faca toate demersurile si, dupa caz, sa dispuna toate masurile necesare pentru ca procesul de avizare a certificatelor de membru sa se desfasoare în cele mai bune conditii astfel încât sa fie îndeplinite cerintele legale, concomitent cu asigurarea pentru toti medicii cu drept de libera practica a posibilitatii desfasurarii activitatii pe anul 2017 fara nici un fel de sincope ori alte bariere administrative.


COMISIA DE DIAGNOSTIC SI INDICATIE TERAPEUTICA (ONCOLOGICA
SI RECONSTRUCTIVA) A PACIENTELOR CU CANCER DE SÂN

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov

Consultati AICI - INFORMAREA - privind modul de desfasurare a programului national de oncologie si a subprogramului de reconstructie mamara la pacientele cu cancer de san.

Programul se adreseaza: medicilor de familie, medicilor oncologi, medicilor radioterapeuti, medicilor de specialitate in imagistica radiologica, medicilor chirurgi, medicilor endocrinologi, medicilor ginecologi.


 
Va rugam sa consultati AICI Decizia CMR nr. 1 din 18.01.2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitatilor de educatie medicala continua a medicilor, precum si a criteriilor si normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor si formelor de educatie medicala continua.

Decizia nr. 2/2009 - ABROGATA
Decizia nr. 2/2009 – din 23/01/2009 - ABROGATA - Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 30/03/2009 Privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si a normelor de creditare a formelor de educatie medicala continua, precum si a normei si criteriilor de acreditare a furnizorilor de educatie medicalã continuã DECIZIA 2-2009 A CN AL CMR.

 

Credite EMC

 19-martie-2020

Membrii colegiului se pot informa operativ cu privire la stadiul creditelor EMC.
Suplimentar va recomandam sa actualizati adresa de E-mail.

Consultare EMC si preluare adresa de E-mail


Taxe pentru servicii
prestate la CM Brasov

Medici din Brasov

Baza de date cu medicii din Brasov si specialitatile lor medicale poate fi consultata online (253)
» consultati ...

© CMBv 2012                  Prima pagina · Despre noi · Avizari · Membri · Legislatie · JMB · Contact · Biblio medical                       pam